Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Sposoby załatwiania spraw i udostępniania danych z rejestrów

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw a także o sposobach i zasadach udostępniania danych zawartych w rejestrach, ewidencjach, archiwach.

  1. Przyjmowaniem korespondencji w Szpitalu zajmują się sekretariaty oraz wyznaczeni pracownicy Działu Administracyjno – Gospodarczego.
  2. Wszelka korespondencja przychodząca do Szpitala odnotowywana jest w dzienniku podawczym, a następnie kierowana jest do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem załatwienia sprawy.
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje zgodnie z zasadami dostępnymi na stronie internetowej Szpitala: link do zasad udostępniania dostępny jest tutaj.
  4. Udostępnianie informacji publicznych następuje zgodnie z zasadami dostępnymi na stronie BIP: link do zasad udostępniania informacji publicznej dostępny jest tutaj.
  5. Udostępnienie informacji może nastąpić, jeżeli przepisy prawa na to zezwalają.
  6. Każdy pacjent ma prawo składać skargi i wnioski w związku z działalnością Szpitala, zgodnie z obowiązującą Procedurą dostępną na stronie BIP: link do procedury dostępny jest tutaj.
  7. Wyjaśnień na temat udzielanych świadczeń leczniczych udzielają Lekarze Kierujący oddziałami, kierownicy działów, lekarze prowadzący.
  8. Szczegółowe informacje związane z przyjęciem, pobytem i wypisem znajdują sie na stronie internetowej link do informacji dostępny jest tutaj.

Data wytworzenia: 2022-05-02 12:59 Autor: urazowka@nowybip.pl Data publikacji: 2022-05-02 12:59 Osoba udostępniająca na stronie: urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2023-04-26 Osoba modyfikująca: Andrzej Ignacy
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-04-29 13:52 Autor : urazowka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-04-29 13:52 Osoba udostępniająca na stronie : urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-17 07:37 Osoba modyfikująca : urazowka@nowybip.pl