Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Prowadzone rejestry

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich prowadzone są następujące rejestry, ewidencje, archiwa:

 • rejestry medyczne, wynikające z obowiązujących przepisów (księgi przyjęć, zabiegów, pracowni, raportów itd.),
 • rejestry udostępniania dokumentacji medycznej,
 • rejestr zakażeń szpitalnych,
 • rejestr zdarzeń niepożądanych,
 • rejestr zarządzeń Dyrektora Szpitala,
 • rejestr pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Szpitala,
 • ewidencja pracowników,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr udostępniania informacji publicznych,
 • rejestr standardów, instrukcji, procedur, regulaminów,
 • dziennik korespondencyjny,
 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu,
 • rejestr chorób zawodowych,
 • rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych,
 • rejestr uchwał Rady Społecznej,
 • rejestr faktur,
 • centralny rejestr umów,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • archiwum dokumentacji medycznej,
 • archiwum dokumentacji innej niż medyczna.

Data wytworzenia: 2022-05-02 12:55 Autor: urazowka@nowybip.pl Data publikacji: 2022-05-02 12:55 Osoba udostępniająca na stronie: urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-02 Osoba modyfikująca: urazowka@nowybip.pl
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-04-29 13:52 Autor : urazowka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-04-29 13:52 Osoba udostępniająca na stronie : urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-17 07:37 Osoba modyfikująca : urazowka@nowybip.pl