Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

ul. Bytomska 62,
41-940 Piekary Śląskie

tel. +48 32 3934100
fax. +48 32 3934141
e-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
ePUAP /WSCU_Piekary/skrytka
www: www.urazowka.piekary.pl
NIP: 4980107015
REGON: 000868307
Nr księgi rejestrowej: 000000013304
Nr KRS: 0000046125
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. 97 1020 2313 0000 3502 0613 3344

Mapa dojazdu

Formularz kontaktowy

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940). Zakres przetwarzanych danych obejmuje dane podane w niniejszym formularzu oraz nr IP urządzenia, z którego wysłano wiadomość. Dane przetwarzane będą w celach kontaktowych oraz w celach związanych z kierowaną do Szpitala korespondencją. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit a. RODO) a podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości odpowiedzi na zadane pytanie. Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Pani / Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do załatwienia sprawy. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto informuje się o danych kontaktowych inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl, tel.: 32 3934309
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-04-28 12:39 Autor : urazowka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-04-28 12:39 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-03-27 12:45 Osoba modyfikująca : Andrzej Ignacy