Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1429), oraz obowiązującymi w Szpitalu „Zasadami udostępniania informacji publicznych”, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

W przypadku informacji publicznej, która może być niezwłocznie udostępniona, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna może być również udostępniana w drodze wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można dostarczyć w następujący sposób:

  1. złożyć osobiście w Sekretariacie Szpitala,
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie,
  3. przesłać na skrzynkę podawczą ePUAP Szpitala: //WSCU_Piekary,
  4. przesłać na adres poczty elektronicznej Szpitala: sekretariat@urazowka.piekary.pl.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-05-02 13:07 Autor: urazowka@nowybip.pl Data publikacji: 2022-05-02 13:07 Osoba udostępniająca na stronie: urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-08 Osoba modyfikująca: Andrzej Ignacy
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-04-29 13:52 Autor : urazowka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-04-29 13:52 Osoba udostępniająca na stronie : urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-17 07:50 Osoba modyfikująca : urazowka@nowybip.pl