Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej jest niezbędne ze względu na przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia MSWiA z 18 stycznia 2007 r. w sprawie biuletynu informacji publicznej.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Menu górnego (w nagłówku strony) zawierającego logo BIP, umożliwiające otwarcie głównej strony BIP Szpitala, odsyłacz do mapy strony a także ustawienie kontrastu strony ułatwiające korzystanie ze strony dla osób niepełnosprawnych
  2. Menu nawigacyjnego (po prawej stronie witryny) ułatwiającego korzystanie ze strony przez osoby niepełnosprawne.
  3. Menu nawigacyjnego (poniżej Menu górnego), zawierającego wyszukiwarkę oraz wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie, z możliwości przejścia do konkretnej strony wyświetlonej w ścieżce do aktualnej pozycji (np. przejście do strony głównej BIP Szpitala)
  4. Menu przedmiotowego i podmiotowego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do artykułów, treści dokumentów, ogłoszeń itp. Menu to w dolnej części zawiera również odsyłacze do strony głównej BIP, strony internetowej Szpitala oraz starej wersji strony BIP.
  5. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części ekranu w tym miejscu pokazują się artykuły, treści dokumentów i ogłoszeń itp.
  6. Menu dolnego, zawierającego mapę strony, kontakt, informację o redakcji BIP, oświadczenie o dostępności, politykę prywatności, statystyki, rejestr zmian oraz instrukcję korzystania z BIP. W dolnej części witryny znajdują się również podstawowe dane kontaktowe, umożliwiające kontakt e-mailowy lub wejście na stronę internetową Szpitala.

Podstawowym przeznaczeniem strony BIP jest prezentacja informacji wynikających z przepisów prawa na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

Zamieszczane na stronie dane oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli w szczególności:

  • czasem wytworzenia zasobu,
  • danymi osoby wytwarzającej zasób (autor),
  • danymi osoby udostępniającej zasób,
  • danymi osoby modyfikującej zasób.

Aby zapoznać się z informacjami w Biuletynie Informacji Publicznej należy kliknąć w odpowiedni link w menu. Do precyzyjnego wyszukiwania informacji służy Wyszukiwarka znajdująca się w górnej części serwisu. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy wpisać w pole edycyjne szukaną frazę i nacisnąć przycisk szukaj. Aby skorzystać z opcji rozszerzonych wyszukiwarki należy kliknąć wyszukiwanie zaawansowane.

Aby zmienić kontrast serwisu należy kliknąć ikonkę zmiana kontrastu, znajdującej się w menu górnym lub po prawej stronie witryny. Aby zmienić wielkość czcionki lub odsłuchać tekst należy posłużyć się menu z prawej strony witryny

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-05-27 10:19 Autor : Andrzej Ignacy Data publikacji : 2022-05-27 10:19 Osoba udostępniająca na stronie : Andrzej Ignacy Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-27 12:39 Osoba modyfikująca : Andrzej Ignacy