Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Cenniki Usług

Na podstawie art 28 ust. 4, Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016r., poz. 186 z późn. zm.) za dokumentację medyczną udostępnioną w formie sporządzonych wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę.

Na podstawie art. 28 ust. 5, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm,) Szpital pobiera opłatę za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny, liczony od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. Osobom innym niż wymienione wcześniej świadczenia zdrowotne udzielane są za opłatą. Wysokość opłat zawarta jest we wprowadzonych na mocy Zarządzeń Wewnętrznych Dyrektora, cennikach usług.

Wysokość opłat o których mowa powyżej dostępna jest w cennikach usług opublikowanych na stronie internetowej Szpitala (aby przejść na stronę z cennikami kliknij tutaj) a także dostępnych jako załączniki do Regulaminu Organizacyjnego, opublikowanego na stronie BIP (aby przejść na stronę kliknij tutaj).


Data wytworzenia: 2022-05-02 10:51 Autor: urazowka@nowybip.pl Data publikacji: 2022-05-02 10:51 Osoba udostępniająca na stronie: urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-25 Osoba modyfikująca: Andrzej Ignacy
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-04-29 13:46 Autor : urazowka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-04-29 13:46 Osoba udostępniająca na stronie : urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-17 07:37 Osoba modyfikująca : urazowka@nowybip.pl