Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Organy Szpitala i Kadra Zarządzająca

Dyrektor Szpitala

mgr inż. Elżbieta Jabłońska
Adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: 32 393 - 41 - 00 w.217


Dyrektor kieruje Szpitalem, reprezentuje go na zewnątrz, podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.
Dyrektor Szpitala wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy Z-cy Dyrektora ds. Medycznych, Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno - Ekonomicznych, Głównego Księgowego, Naczelnej Pielęgniarki, kierowników komórek organizacyjnych, pracowników samodzielnych stanowisk pracy.

Pion Lecznictwa i Rehabilitacji

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
dr n.med Ryszard Faltus
Adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: 32 393 - 41 - 00 w.340

Naczelna Pielęgniarka
dr n.biol. Grażyna Kruk - Kupiec
Adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: 32 393 - 41 - 00 w.299

Pion Ekonomiczno - Finansowo - Administracyjny

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Ekonomicznych
mgr Aleksandra Izdebska
Adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: 32 393 - 41 - 00 w.216

Główny Księgowy
mgr Arkadiusz Kuliński
Adres: ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon: 32 393 - 41 - 00 w.233
 
 

Rada Społeczna

Rada Społeczna jest organem:

 1. inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego
 2. doradczym Dyrektora Szpitala

W skład Rady Społecznej  wchodzą:

 1. Przewodniczący Rady Społecznej
  • Krzysztof Klimosz
 2. Z-ca Przewodniczącego Rady Społecznej
  • Wojciech Wolański
 3. Członkowie:
  • Przemysław Witek
  • Marcin Basiaga
  • Maciej Czempiel
  • Marcin Felderhoff
  • Zygmunt Skwira
  • Waldemar Andzel
  • Dariusz Iskanin
  • Janusz Martynek

Data wytworzenia: 2022-05-02 10:11 Autor: urazowka@nowybip.pl Data publikacji: 2022-05-02 10:11 Osoba udostępniająca na stronie: urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-24 Osoba modyfikująca: Andrzej Ignacy
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich Data stworzenia : 2022-04-29 13:44 Autor : urazowka@nowybip.pl Data publikacji : 2022-04-29 13:44 Osoba udostępniająca na stronie : urazowka@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-17 07:33 Osoba modyfikująca : urazowka@nowybip.pl